Kullanıcı adı:
Şifre:

Hatırlasın mı?
Sadece Anasayfa üzerinden hızlı giriş yapılabilir.
Üye Olmak İstiyorum SSS Giriş Yap 

Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 17 mesaj ]  Sayfaya git 1, 2  Sonraki Facebook'ta Paylaş

14 May 2008, 00:32

 teşvikte a.g.i.muhasebe kaydı
Çevrimdışı
Uzman Üye
Uzman Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 13 May 2008, 00:26
Mesajlar: 1197
merhaba arkadaşlar.teşvikte.a.g.i uygulaması ve teşvik yine 602'de gösterilecekmi


BaÅŸa Dön Başa Dön
 Profil  
 

14 May 2008, 09:06

 Re: teşvikte a.g.i.muhasebe kaydı
Çevrimdışı
Uzman Üye
Uzman Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 27 Haz 2007, 08:35
Mesajlar: 4201
5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Hakkında Kanun kapsamında yararlanılan teşvik tutarlarına ilişkin kayıtların ne şekilde yapılacağına dair düzenleme yok.

Ancak, tahakkuk ettirilen giderlerin, terkin edilen veya Hazine’ce karşılanan kısmının, gelir kaydedilmesi ya da giderlerden indirilmesi gerekir. Zira katlanılan maliyet, terkin edilen veya Hazine’ce karşılanan kısım kadar azalmaktadır.

Kişisel görüşümüz, terkin edilen veya Hazine’ce karşılanan kısmın, tahakkuk ettirilen gider veya maliyetlerden indirilmesi ve böylece katlanılan gerçek maliyetlere ulaşılmasıdır.


BaÅŸa Dön Başa Dön
 Profil  
 

14 May 2008, 09:10

 Re: teşvikte a.g.i.muhasebe kaydı
Çevrimdışı
Uzman Üye
Uzman Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 27 Haz 2007, 08:35
Mesajlar: 4201
AGİ MUHASEBE KAYDI

viewtopic.php?f=2&t=3484&p=14116&hilit=asgari+ge%C3%A7im+indirimi+muhasebe+kayd%C4%B1#p14116ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ MUHASEBE KAYDI.------------------------/--/-----------------------------------------------------

770.01 İşçi Giderleri 739,21

770.01.001 Brüt Ücret 608,40

770.01.002 SSK İşveren Payı 118,64

770.01.003 SSK İşveren İşsizlik Payı 12,17

136 DİGER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS 45,63

136.01 Asgari Geçim İndirimi 45,63

............ 360.01 Gelir Vergisi 81,22

............ 360.01.001 İşçi G.V. 77,57

............ 360.02 Damga Vergisi 3,65

............ 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES. 222,07

............ 361.01 SSK İşçi Payı 85,18

............ 361.02 SSK İşçi İşsizlik Payı 6,08

............ 361.03 SSK İşveren Payı 118,64

............ 361.04 SSK İşveren İşsizlik Payı 12,17

............ 335 PERSONELE BORÇLAR 481,55

---------------------------/---/--------------------------------------------------------Muhtasar Beyanname Muhasebe kaydı

------------------------/---/------------------------

360 Gelir Vergisi 45,63

360.01 Gelir Vergisi 45,63........... 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 45,63

........... 136.01 Asgari Geçim İndirimi 45,63

---------------------/----/--------------------------Muhtasar Beyanname ödeme kaydı

--------------/------/------------------------

360 GELİR VERGİSİ 31,94

360.01 Gelir Vergisi 31,94............. 102 BANKA 31,94

............. 102.01 Banka

--------------------/---/---------------------


BaÅŸa Dön Başa Dön
 Profil  
 

14 May 2008, 10:18

 Re: teşvikte a.g.i.muhasebe kaydı
Çevrimdışı
Uzman Üye
Uzman Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 13 May 2008, 00:26
Mesajlar: 1197
cevabınıza ve ilginize cok teşekkur ederim sayın BAŞPINAR üstadım.teşvikten yararlandığım kısmı bende gelire yansıtıyorum ancak.sorunum a.g.i uygulamasında muhtasarımı iadeli olarak veriyorum.muhtasar beyan.düzenlemede sıralama önce teşvik sonra a.g.i(.--%80 teşvik 602 hs alacak360 hs borç)beyanda çıkan iade kadar 360 alacak 136 borç şeklinde kayıt düşüyorum.doğrumudur.teşekkürler.NOT.A.G.İ UYGULUYORUM İŞÇİLERİME.


BaÅŸa Dön Başa Dön
 Profil  
 

14 May 2008, 10:23

 Re: teşvikte a.g.i.muhasebe kaydı
Çevrimdışı
Uzman Üye
Uzman Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 27 Haz 2007, 08:35
Mesajlar: 4201
5084 SAYILI KANUNDA HÜKÜM ALTINA ALINAN TEŞVİK VE

DESTEK UNSURLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİCem TEKİN

Maliye Bakanlığı

Gelirler Kontrolörü

I- GİRİŞ

06.02.2004 tarih ve 25365 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5084 sayılı “Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile yatırım ve istihdam olanaklarının artırılması ve böylelikle bölgelerarası gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılması amacıyla bir kısım teşvik ve destek unsurları hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda olmak üzere yazımızın izleyen bölümlerinde öncelikle anılan Kanunda düzenlenmiş bulunan teşvik ve destek unsurları ana hatları ile açıklanacak, daha sonra bunların ne şekilde muhasebeleştirileceği örnekler yardımıyla ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

II- 5084 SAYILI KANUNDA YER ALAN TEŞVİK VE DESTEK UNSURLARI

Yatırım ve istihdam imkanlarını artırmak amacıyla 5084 sayılı Kanunda hüküm altına alınan teşvik ve destek unsurları ile bunların uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ana hatları ile şu şekildedir;

- 5084 sayılı Kanunun “Gelir vergisi stopajı teşviki” başlıklı 3'üncü maddesi hükmü uyarınca; DİE tarafından 2001 yılı için belirlenen fert başına gayri safi yurt içi hasıla tutarı 1500 ABD Doları veya daha az olan illerde, 01.10.2003 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu iş yerlerinde çalıştırdıkları işçiler ile bu tarihten önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu tarihten önce ilgili idareye vermiş oldukları en son dört aylık sigorta prim bordrolarında (II. Dönem) bildirdikleri işçi sayısına ilave olarak yeni işe aldıkları ve bu işyerlerinde fiilen çalıştırdıkları işçi ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin organize sanayi veya endüstri bölgelerinde tamamı, diğer yerlerdeki iş yerleri için ise % 80’i terkin edilecektir. Ancak terkin edilecek gelir vergisi stopajı teşviki tutarının, yeni veya ilave istihdam edilen işçi sayısı ile asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken verginin çarpılması sonucu bulunacak tutarı aşması mümkün değildir.

- Mezkur Kanunun “Sigorta primi işveren paylarında teşvik” başlıklı 4'üncü maddesi hükmü uyarınca; DİE tarafından 2001 yılı için belirlenen fert başına gayri safi yurt içi hasıla tutarı 1500 ABD Doları veya daha az olan illerde, 01.10.2003 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu iş yerlerinde çalıştırdıkları işçiler ile bu tarihten önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu tarihten önce ilgili idareye vermiş oldukları en son dört aylık sigorta prim bordrolarında (II. Dönem) bildirdikleri işçi sayısına ilave olarak yeni işe aldıkları ve bu işyerlerinde fiilen çalıştırdıkları işçiler için, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 72 ve 73'üncü maddeleri uyarınca prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin organize sanayi veya endüstri bölgelerinde tamamı, diğer yerlerdeki iş yerleri için ise % 80’i terkin edilecektir. Ancak terkin edilecek tutarın 506 sayılı Kanunun 78'inci maddesine göre belirlenen kazanç alt sınırına göre hesaplanan işveren hissesi prim tutarını aşması mümkün değildir.

- 5084 sayılı Kanunun “Bedelsiz yatırım yeri tahsisi” başlıklı 5'inci maddesi hükmü uyarınca; DİE tarafından 2001 yılı için belirlenen fert başına gayri safi yurt içi hasıla tutarı 1500 ABD Doları veya daha az olan iller ile kalkınmada öncelikli yöreler kapsamında bulunan illerde, en az 10 kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere; Hazineye, katma bütçeli kuruluşlara, belediyelere veya il özel idarelerine ait arazi veya arsaların mülkiyeti bedelsiz olarak devredilebilecektir.

- 5084 sayılı Kanunun “Enerji Desteği” başlıklı 6'ncı maddesi hükmü uyarınca; DİE tarafından 2001 yılı için belirlenen fert başına gayri safi yurt içi hasıla tutarı 1500 ABD Doları veya daha az olan illerde, 01.10.2003 tarihinden itibaren imalat sanayi, madencilik, hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil) seracılık, soğuk hava deposu, turizm konaklama tesisi, eğitim veya sağlık alanında faaliyete geçen, fiilen ve sürekli olarak asgari 10 işçi çalıştıran işletmelerin elektrik enerjisi giderlerinin % 20’si Hazine tarafından karşılanacak olup, çalıştırılan işçi sayısının 10’dan fazla olması durumunda söz konusu bu oran, ondan sonraki her bir işçi için 0,5 puan eklenmek suretiyle dikkate alınacaktır. Buna karşılık 01.10.2003 tarihinden önce destek kapsamındaki illerde faaliyete geçmiş olan işletmeler, bu tarihten önce ilgili idareye vermiş oldukları en son dört aylık sigorta prim bordrolarında (II. Dönem) bildirdikleri işçi sayılarını fiilen ve sürekli olarak en az % 20 oranında artırmaları ve asgari on işçi çalıştırmaları koşuluyla % 20 oranında enerji desteği uygulamasından yararlanacaklardır. Ancak çalıştırılan işçi sayısının ondan fazla olması durumunda destek oranı, onu aşan her bir işçi için 0,5 puan artırılmak suretiyle dikkate alınacak olup, yararlanılabilecek destek oranı, organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu bulunan işletmeler için % 50’yi, diğer yerlerde kurulu bulunan işletmeler için % 40’ı geçmesi mümkün değildir.

- 5084 sayılı Kanunun geçici 1'inci maddesi hükmü uyarınca; DİE tarafından 2001 yılı için belirlenen fert başına gayri safi yurt içi hasıla tutarı 1500 ABD Doları veya daha az olan iller ile kalkınmada öncelikli yöreler kapsamında bulunan illerde bulunan organize sanayi bölgelerindeki tahsis edilmemiş parseller, organize sanayi bölgelerinin yetkili organlarının karar almaları halinde gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz olarak devredilebilir. Ayrıca 5084 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce bedelli olarak tahsis edilmiş parsellere ilişkin ödemeler durdurulacak ve kalan meblağ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından organize sanayi bölgesine verilen krediden mahsup edilecektir.

III- TEŞVİK VE DESTEK UNSURLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

5084 sayılı Kanunda hüküm altına alınan gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi işveren payı teşviki ile enerji desteğinden yararlanan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yapacakları muhasebe kayıtlarına ilişkin usul ve esaslar, her bir teşvik veya destek unsuru itibariyle şu şekilde olacaktır;

a. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki:

Yazımızın önceki bölümünde açıklandığı üzere, Kanunun kapsamındaki illerde yeni işe başlayan veya öteden beri faaliyette bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, belirli şartlar çerçevesinde yeni veya ilave istihdam ettikleri işçiler için gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanabileceklerdir. Ancak yararlanılacak gelir vergisi stopajı teşviki tutarının, yeni veya ilave istihdam edilen işçi sayısı ile asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken verginin çarpılması sonucu bulunacak tutarı aşması mümkün değildir. Buna göre her bir işçi için azami olarak yararlanılacak teşvik tutarı;

- 01.01.2004-31.06.2004 tarihleri arasında 53.932.500 TL

- 01.07.2004-31.12.2004 tarihleri arasında ise 56.629.125 TL,

olacaktır. (1) Diğer taraftan teşvik uygulaması kapsamında terkin edilecek tutar, organize sanayi veya endüstri bölgesinde faaliyette bulunulması durumunda yeni veya ilave istihdam edilen işçi sayısı ile asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir vergisinin çarpımı sonucu bulunacak tutarın tamamı olacak, buna karşılık bu bölgelerin dışındaki diğer yerlerde faaliyette bulunulması durumunda ise % 80’i olacaktır.

5084 sayılı Kanunda hüküm altına alınan şartları haiz olmaları nedeniyle gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, ilave veya yeni istihdam ettikleri işçi ücretleri üzerinden hesaplamış oldukları gelir vergisi stopajının tamamını; “720. Direkt İşçilik Giderleri Hesabına” borç, “360. Ödenecek Vergi Resim ve Harçlar Hesabına” ise alacak kaydetmek suretiyle muhasebeleştireceklerdir. Teşvik uygulamasından yararlanan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, bu döneme ait muhtasar beyanname ile Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirimi, bağlı bulundukları vergi dairesine verecektir. Vergi dairesi tarafından muhtasar beyanname ile bildirimin alınmasını müteakiben teşvik uygulamasına isabet eden gelir vergisi stopajı, “360. Ödenecek Vergi Resim ve Harçlar Hesabına” borç, “602. Diğer Gelirler Hesabına” veya “720. Direkt İşçilik Giderleri Hesabına” alacak kaydetmek suretiyle muhasebeleştirilecek ve böylelikle teşvik uygulamasından yararlanılmış olacaktır.

Asgari ücretli olarak organize sanayi bölgesinde istihdam edilen bir işçinin aylık ücret bordrosuna ilişkin muhasebe kayıtları şu şekilde olacaktır;

- 01.07.2004 Tarihinden Önce;

- Asgari ücretli bir işçinin işçilik maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi;

————————––––————— / ———–—–——–––————————

720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. 513.945.000

720.01 Brüt Ücret 423.000.000

720.02 SSP İşveren Hissesi 82.485.000

720.03 İş.Sig.işveren Hissesi 8.460.000

................... 335 PERSONELE BORÇLAR HS. 303.079.500

................... 360 ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ HS 56.470.500

................... 360.01 Gelir Vergisi Stopajı 53.932.500

................... 360.02 Damga Vergisi 2.538.000

................... 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜV.KES. 154.395.000

................... 361.01 Sosyal Sigorta Primleri 141.705.000

................... 361.02 İşsizlik Sigortası Primleri 12.690.000

Aylık işçilik bordrosu kaydı

————————––––————— / ———–—–——–––————————

- Asgari ücretli bir işçi dolayısıyla yararlanılan ve vergi dairesi tarafından terkin edilen gelir vergisi stopajının muhasebeleştirilmesi;

————————––––————— / ———–—–——–––————————

360 ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ HS 53.932.500

360.01 Gelir Vergisi Stopajı 53.932.500

................... 720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. 53.932.500

Teşvik kapsamında terkin edilen gelir vergisi stopajı kaydı

————————––––————— / ———–—–——–––————————

Veya;

————————––––————— / ———–—–——–––————————

360 ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ HS 53.932.500

360.01 Gelir Vergisi Stopajı 53.932.500

................... 602 DİĞER GELİRLER HS. 53.932.500

Teşvik kapsamında terkin edilen gelir vergisi stopajı kaydı

————————––––————— / ———–—–——–––————————

- 01.07.2004 Tarihinden Sonra;

- Asgari ücretli bir işçinin işçilik maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi;

————————––––————— / ———–—–——–––————————

720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. 539.642.250

720.01 Brüt Ücret 444.150.000

720.02 SSP İşveren Hissesi 86.609.250

720.03 İş.Sig.işveren Hissesi 8.883.000

................... 335. PERSONELE BORÇLAR HS. 318.233.475

................... 360 ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ HS 59.294.025

................... 360.01 Gelir Vergisi Stopajı 56.629.125

................... 360.02 Damga Vergisi 2.664.900

................... 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜV.KES. 162.114.750

................... 361.01 Sosyal Sigorta Primleri 148.790.250

................... 361.02 İşsizlik Sigortası Primleri 13.324.500

Aylık işçilik bordrosu kaydı

————————––––————— / ———–—–——–––————————

- Asgari ücretli bir işçi dolayısıyla yararlanılan ve vergi dairesi tarafından terkin edilen gelir vergisi stopajının muhasebeleştirilmesi;

————————––––————— / ———–—–——–––————————

360 ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ HS 56.629.125

360.01 Gelir Vergisi Stopajı 56.629.125

................... 720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. 56.629.125

Teşvik kapsamında terkin edilen gelir vergisi stopajı kaydı

————————––––————— / ———–—–——–––————————

Veya;

————————––––————— / ———–—–——–––————————

360 ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ HS 56.629.125

360.01 Gelir Vergisi Stopajı 56.629.125

................... 602 DİĞER GELİRLER HS. 56.629.125

Teşvik kapsamında terkin edilen gelir vergisi stopajı kaydı

————————––––————— / ———–—–——–––————————

Diğer taraftan, asgari ücretli olarak organize sanayi veya endüstri bölgesi dışında kalan diğer yerlerde istihdam edilen bir işçinin aylık ücret bordrosuna ilişkin muhasebe kayıtları ise şu şekilde olacaktır;

- 01.07.2004 Tarihinden Önce;

- Asgari ücretli bir işçinin işçilik maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi;

————————––––————— / ———–—–——–––————————

720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. 513.945.000

720.01 Brüt Ücret 423.000.000

720.02 SSP İşveren Hissesi 82.485.000

720.03 İş.Sig.işveren Hissesi 8.460.000

................... 335 PERSONELE BORÇLAR HS. 303.079.500

................... 360 ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ HS 56.470.500

................... 360.01 Gelir Vergisi Stopajı 53.932.500

................... 360.02 Damga Vergisi 2.538.000

................... 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜV.KES. 154.395.000

................... 361.01 Sosyal Sigorta Primleri 141.705.000

................... 361.02 İşsizlik Sigortası Primleri 12.690.000

Aylık işçilik bordrosu kaydı

————————––––————— / ———–—–——–––————————

- Asgari ücretli bir işçi dolayısıyla yararlanılan ve vergi dairesi tarafından terkin edilen gelir vergisi stopajının muhasebeleştirilmesi;

————————––––————— / ———–—–——–––————————

360 ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ HS 43.146.000

360.01 Gelir Vergisi Stopajı 43.146.000

................... 720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. 43.146.000

Teşvik kapsamında terkin edilen gelir vergisi stopajı kaydı

————————––––————— / ———–—–——–––————————

Veya;

————————––––————— / ———–—–——–––————————

360 ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ HS 43.146.000

360.01 Gelir Vergisi Stopajı 43.146.000

................... 602 DİĞER GELİRLER HS. 43.146.000

Teşvik kapsamında terkin edilen gelir vergisi stopajı kaydı

————————––––————— / ———–—–——–––————————

- 01.07.2004 Tarihinden Sonra;

- Asgari ücretli bir işçinin işçilik maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi;

————————––––————— / ———–—–——–––————————

720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. 539.642.250

720.01 Brüt Ücret 444.150.000

720.02 SSP İşveren Hissesi 86.609.250

720.03 İş.Sig.işveren Hissesi 8.883.000

................... 335 PERSONELE BORÇLAR HS. 318.233.475

................... 360 ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ HS 59.294.025

................... 360.01 Gelir Vergisi Stopajı 56.629.125

................... 360.02 Damga Vergisi 2.664.900

................... 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜV.KES. 162.114.750

................... 361.01 Sosyal Sigorta Primleri 148.790.250

................... 361.02 İşsizlik Sigortası Primleri 13.324.500

Aylık işçilik bordrosu kaydı

————————––––————— / ———–—–——–––————————

- Asgari ücretli bir işçi dolayısıyla yararlanılan ve vergi dairesi tarafından terkin edilen gelir vergisi stopajının muhasebeleştirilmesi;

————————––––————— / ———–—–——–––————————

360 ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ HS 45.303.300

360.01 Gelir Vergisi Stopajı 45.303.300

................... 720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. 45.303.300

Teşvik kapsamında terkin edilen gelir vergisi stopajı kaydı

————————––––————— / ———–—–——–––————————

Veya;

————————––––————— / ———–—–——–––————————

360 ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ HS 45.303.300

360.01 Gelir Vergisi Stopajı 45.303.300

................... 602 DİĞER GELİRLER HS. 45.303.300

Teşvik kapsamında terkin edilen gelir vergisi stopajı kaydı

————————––––————— / ———–—–——–––————————––––––––––––––––––––––

(1) Asgari ücret üzerindeki vergi yükü 01.01.2004-30.06.2004 ile 01.07.2004-31.12.2004 dönemleri itibariyle şu şekilde olacaktır;01.01.2004-30.06.2004 01.07.2004-31.12.2004

Dönemi Dönemi

Brüt Ücret 423.000.000 444.150.000

SSK Primi İşçi Payı 59.220.000 62.181.000

İşsizlik Sigortası İşçi Payı 4.230.000 4.441.500

Gelir Vergisi Matrahı 359.550.000 377.527.500

Gelir Vergisi 53.932.500 56.629.125

Damga Vergisi 2.538.000 2.664.900

Kesintiler Toplamı 119.920.500 125.916.525

Net Ücret 303.079.500 318.233.475b. Sigorta Primi İşveren Payları Teşvikinin Muhasebeleştirilmesi:5084 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi hükmü uyarınca, 2001 yılı için DİE tarafından belirlenen fert başına gayri safi yurt içi hasıla tutarı 1500 ABD Doları veya daha az olan illerde, 01.10.2003 tarihinden sonra yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri bu iş yerlerinde çalıştırdıkları işçilerin tamamı için, bu tarihten önce işe başlayanlar ise 2003/II. Dönem sigorta prim bordrosunda bildirdikleri işçi sayısına ilave olarak istihdam ettikleri işçiler için sigorta primi işveren payı teşvikinden yararlanabileceklerdir. Teşvik uygulaması kapsamında Hazine tarafından karşılanacak prim tutarı, organize sanayi ve endüstri bölgelerinde bulunan işyerleri için 506 sayılı Kanunun 78'inci maddesi uyarınca belirlenen kazanç alt sınırına göre hesaplanan işveren hissesi prim tutarını, diğer yerlerdeki işyerleri için ise % 80’ini aşması mümkün değildir. 01.01.2004-30. 06.2004 tarihleri arasında sigorta primine esas kazancın alt sınırı 549.630.000 TL., 01.07.2004-31.12.2004 tarihleri arasında ise 444.150.000 TL.’dir. Bu durumda her bir sigortalıya yararlanabilecek azami, teşvik tutarı, belirtilen sigorta primine esas kazancın alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payı tutarını aşması mümkün değildir.Diğer taraftan anılan Kanunun 7'nci maddesinin (f) bendinde; teşvik uygulaması kapsamında Hazine tarafından karşılanan primlerin, gelir veya kurumlar vergisi açısından gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmasının mümkün olmadığı hüküm altına alınmıştır.5084 sayılı Kanunda hüküm altına alınan şartları haiz olmaları nedeniyle sigorta primi işveren payları teşvikinden yararlanan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, ilave veya yeni istihdam ettikleri sigortalılar ile ilgili olarak hesaplamış oldukları sigorta primi işveren paylarının tamamını; “720. Direkt İşçilik Giderleri Hesabına” borç, “361. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabına” ise alacak kaydetmek suretiyle muhasebeleştireceklerdir. Daha sonra teşvik uygulamasına isabet eden sigorta primi işveren hissesi, “361. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabına” borç, “602. Diğer Gelirler Hesabına” veya “720. Direkt İşçilik Giderleri Hesabına” alacak kaydetmek suretiyle muhasebeleştirilecektir. Buna karşılık sigorta primi işveren paylarının maliyet hesaplarına kaydedilmesi durumunda ise teşvik uygulaması kapsamındaki Hazine tarafından karşılanacak prim tutarının maliyet hesaplarından çıkarılması gerekmektedir.Asgari ücretli olarak organize sanayi bölgesinde istihdam edilen bir işçinin aylık ücret bordrosuna ilişkin muhasebe kayıtları şu şekilde olacaktır;- 01.07.2004 Tarihinden Önce;- Asgari ücretli bir işçinin işçilik maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi;————————––––————— / ———–—–——–––————————720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. 513.945.000720.01 Brüt Ücret 423.000.000720.02 SSP İşveren Hissesi 82.485.000720.03 İş. Sig. İşveren Hissesi 8.460.000................... 335 PERSONELE BORÇLAR HS. 303.079.500................... 360 ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ HS 56.470.500................... 360.01 Gelir Vergisi Stopajı 53.932.500................... 360.02 Damga Vergisi 2.538.000................... 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜV.KES. 154.395.000................... 361.01 Sosyal Sigorta Primleri 141.705.000................... 361.02 İşsizlik Sigortası Primleri 12.690.000Aylık işçilik bordrosu kaydı————————––––————— / ———–—–——–––————————- Asgari ücretli bir işçi dolayısıyla yararlanılan sigorta primi işveren payı teşvikinin muhasebeleştirilmesi;————————––––————— / ———–—–——–––————————361 ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES. 82.485.000361.01 SSP İşveren Hissesi 82.485.000................... 720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. 82.485.000Teşvik kapsamında Hazine tarafından karşılanan sigorta primi işveren hissesi kaydı————————––––————— / ———–—–——–––————————Veya;————————––––————— / ———–—–——–––————————360 ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES. 82.485.000360.01 SSP. İşveren Hissesi 82.485.000...................602 DİĞER GELİRLER HS. 82.485.000Teşvik kapsamında Hazine tarafından karşılanan sigorta primi işveren hissesi kaydı————————––––————— / ———–—–——–––————————- 01.07.2004 Tarihinden Sonra;- Asgari ücretli bir işçinin işçilik maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi;————————––––————— / ———–—–——–––————————720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. 539.642.250720.01 Brüt Ücret 444.150.000720.02 SSP İşveren Hissesi 86.609.250720.03 İş. Sig. İşveren Hissesi 8.883.000................... 335 PERSONELE BORÇLAR HS. 318.233.475................... 360 ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ HS 59.294.025................... 360.01 Gelir Vergisi Stopajı 56.629.125................... 360.02 Damga Vergisi 2.664.900................... 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES. 162.114.750................... 361.01 Sosyal Sigorta Primleri 148.790.250................... 361.02 İşsizlik Sigortası Primleri 13.324.500Aylık işçilik bordrosu kaydı————————––––————— / ———–—–——–––————————- Asgari ücretli bir işçi dolayısıyla yararlanılan ve Hazine tarafından karşılanan sigorta primi işveren hissesinin muhasebeleştirilmesi;————————––––————— / ———–—–——–––————————361. ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES. 86.609.250361.01 Sosyal Sigorta Primleri 86.609.250................... 720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. 86.609.250Teşvik kapsamında Hazine tarafından karşılanan sigorta primi işveren hissesi kaydı————————––––————— / ———–—–——–––————————Veya;————————––––————— / ———–—–——–––————————361. ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES. 86.609.250361.01 Sosyal Sigorta Primleri 86.609.250................... 602 DİĞER GELİRLER HS. 86.609.250Teşvik kapsamında Hazine tarafından karşılanan sigorta primi işveren hissesi kaydı————————––––————— / ———–—–——–––————————Asgari ücretli olarak organize sanayi veya endüstri bölgesi dışında kalan diğer yerlerde istihdam edilen bir işçinin aylık ücret bordrosuna ilişkin muhasebe kayıtları şu şekilde olacaktır;- 01.07.2004 Tarihinden Önce;- Asgari ücretli bir işçinin işçilik maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi;————————––––————— / ———–—–——–––————————720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. 513.945.000720.01 Brüt Ücret 423.000.000720.02 SSP İşveren Hissesi 82.485.000720.03 İş. Sig. İşveren Hissesi 8.460.000................... 335 PERSONELE BORÇLAR HS. 303.079.500................... 360 ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ HS 56.470.500................... 360.01 Gelir Vergisi Stopajı 53.932.500................... 360.02 Damga Vergisi 2.538.000................... 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES. 154.395.000................... 361.01 Sosyal Sigorta Primleri 141.705.00................... 361.02 İşsizlik Sigortası Primleri 12.690.000Aylık işçilik bordrosu kaydı————————––––————— / ———–—–——–––————————- Asgari ücretli bir işçi dolayısıyla yararlanılan ve Hazine tarafından karşılanan sigorta primi işveren hissesinin muhasebeleştirilmesi;————————––––————— / ———–—–——–––————————361 ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES. 65.988.000361.01 SSP İşveren Hissesi 65.988.000................... 720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. 65.988.000Teşvik kapsamında Hazine tarafından karşılanan sigorta primi işveren hissesi kaydı————————––––————— / ———–—–——–––————————Veya;————————––––————— / ———–—–——–––————————361. ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES. 65.988.000361.01 SSP İşveren Hissesi 65.988.000................... 602 DİĞER GELİRLER HS. 65.988.000Teşvik kapsamında Hazine tarafından karşılanan sigorta primi işveren hissesi kaydı————————––––————— / ———–—–——–––————————- 01.07.2004 Tarihinden Sonra;- Asgari ücretli bir işçinin işçilik maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi;————————––––————— / ———–—–——–––————————720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. 539.642.250720.01 Brüt Ücret 444.150.000720.02 SSP İşveren Hissesi 86.609.250720.03 İş. Sig. İşveren Hissesi 8.883.000................... 335 PERSONELE BORÇLAR HS. 318.233.475................... 360 ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ HS 59.294.025................... 360.01 Gelir Vergisi Stopajı 56.629.125................... 360.02 Damga Vergisi 2.664.900................... 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜV.KES. 162.114.750................... 361.01 Sosyal Sigorta Primleri 148.790.250................... 361.02 İşsizlik Sigortası Primleri 13.324.500Aylık işçilik bordrosu kaydı————————––––————— / ———–—–——–––————————- Asgari ücretli bir işçi dolayısıyla yararlanılan ve Hazine tarafından karşılanan sigorta primi işveren hissesinin muhasebeleştirilmesi;————————––––————— / ———–—–——–––————————361. ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES. 69.287.400361.01 SSP. İşveren Hissesi 69.287.400................... 720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. 69.287.400Teşvik kapsamında Hazine tarafından karşılanan sigorta primi işveren hissesi kaydı————————––––————— / ———–—–——–––————————Veya;————————––––————— / ———–—–——–––————————361. ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES. 69.287.400361.01 SSP İşveren Hissesi 69.287.400................... 602 DİĞER GELİRLER HS. 69.287.400Teşvik kapsamında Hazine tarafından karşılanan sigorta primi işveren hissesi kaydı————————––––————— / ———–—–——–––————————c. Enerji desteği:5084 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi hükmü uyarınca, 2001 yılı için DİE tarafından belirlenen fert başına gayri safi yurt içi hasıla tutarı 1.500 ABD Doları veya daha az olan illerde 01.10.2003 tarihinden sonra imalat sanayi, madencilik, hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), seracılık, soğuk hava deposu, turizm konaklama tesisi, eğitim ve sağlık alanında faaliyete geçen ve asgari 10 işçi çalıştıran işletmeler enerji desteği uygulamasından yararlanabilecektir. Buna karşılık 01.10.2003 tarihinden önce Kanun kapsamındaki illerde belirtilen konularda faaliyete geçen işletmeler ise 2003/II. Dönem sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilave olarak istihdam ettikleri işçi sayısını fiilen ve sürekli olarak % 20 oranında artırmaları ve asgari 10 işçi çalıştırmaları koşuluyla enerji desteği uygulamasından yararlanabileceklerdir. İstihdam edilen işçi sayısının bu şekilde belirlenen sayıları aşması durumunda, bundan sonraki her bir işçi için destek oranı 0,5 puan artırılmak suretiyle dikkate alınacaktır. Ancak yararlanılacak destek oranı, organize sanayi ve endüstri bölgelerinde faaliyette bulunan işletmeler için % 50’yi, diğer yerlerde faaliyette bulunan işletmeler için ise % 40’ı geçmesi mümkün değildir.5084 sayılı Kanunun 6'ncı maddesinde yer alan şartları haiz olmaları nedeniyle enerji desteği uygulamasından yararlanma imkanına sahip olan işletmeler, elektrik faturalarında yer alan bedelleri “770 Genel Yönetim Giderleri” veya “730 Genel Üretim Giderleri” veya “740 Hizmet Üretim Maliyeti” hesabına, KDV’sini ise “191 İndirilecek KDV” hesabına borç, KDV dahil toplam fatura bedelini ise ödemenin mahiyetine bağlı olarak ilgili hesaba (Kasa, Banka, Satıcılar) alacak kaydetmek suretiyle muhasebeleştireceklerdir. Önceki bölümlerde açıkladığımız üzere destek uygulaması enerji gideri indirimi şeklinde değil de ödenen enerji giderinin destek uygulamasına isabet eden kısmının işletmeye Hazine tarafından geri ödenmesi şeklinde uygulandığından, fatura bedelinin tamamının ilgili kuruma ödenmesi veya borçlanılması gerekmektedir.Enerji desteği uygulamasından yararlanılmasına ilişkin olarak gereken belgelerin Enerji desteği komisyonuna verilmesi ve bu komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonunda destek uygulamasından yararlanılabileceğine karar verilmesi durumunda enerji desteği tutarı işletme tarafından bildirilen Ziraat Bankasındaki hesaba Hazine tarafından aktarılacaktır. 5084 sayılı Kanunun “Çeşitli hükümler” başlıklı 7'nci maddesinin (f) alt bendi hükmü uyarınca Hazine tarafından karşılanan enerji giderleri, iadenin yapıldığı dönemde gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınacaktır. Bu nedenle enerji desteği kapsamında Hazine tarafından karşılanacak enerji gideri tutarı “136 Diğer Alacaklar” hesabına borç, “602 Diğer Gelirler” hesabına alacak kaydedilmek suretiyle tahakkuk ve gelir kayıtları yapılacak, enerji desteğinin banka hesabına aktarılması durumunda ise “102 Bankalar” hesabına borç, “136 Diğer Alacaklar” hesabına alacak kaydedilmek suretiyle muhasebe kayıtları tamamlanacaktır.- 01.10.2003 tarihinden sonra yeni işe başlayanlar;01.10.2003 tarihinden sonra 5084 sayılı Kanun kapsamındaki Bingöl ilinde yeni işe başlayan ve bu iş yerinde fiilen ve sürekli olarak 20 işçi istihdam eden bir kurumlar vergisi mükellefi Nisan/2004 döneminde toplam 100.000.000.000 TL+KDV elektrik enerjisi kullanmıştır.Mükellef kurumun 01.10.2003 tarihinden sonra yeni işe başlamış olması nedeniyle yararlanacağı toplam enerji desteği oranı % 20+(10x0,5)= % 25 olacaktır. Bu durumda mükellef kurumun yararlanacağı enerji desteği tutarı (100.000. 000.000x% 25=) 25.000.000.000 TL olup bu tutar Hazine tarafından karşılanacaktır. Mükellef kurum tarafından yapılacak muhasebe kayıtları şu şekilde olacaktır;————————––––————— / ———–—–——–––————————770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 100.000.000.000191 İNDİRİLECEK KDV. 18.000.000.000................... 320 SATICILAR 118.000.000.000TEDAŞ faturası tahakkuku————————––––————— / ———–—–——–––————————136 DİĞER ALACAKLAR 25.000.000.000................... 602 DİĞER GELİRLER 25.000.000.000Enerji desteğinin tahakkuk kaydı————————––––————— / ———–—–——–––————————102 BANKALAR 25.000.000.000................... 136 DİĞER ALACAKLAR 25.000.000.000Enerji desteği tutarının banka hesabına aktarımı————————––––————— / ———–—–——–––————————- 01.10.2003 tarihinden önce işe başlayanlar;01.10.2003 tarihinden sonra 5084 sayılı Kanun kapsamındaki Diyarbakır ilinin organize sanayi bölgesinde yeni işe başlayan ve bu iş yerinde fiilen ve sürekli olarak 90 işçi istihdam eden bir kurumlar vergisi mükellefi, Haziran/2004 döneminde toplam 500.000.000.000 TL+KDV elektrik enerjisi kullanmıştır.Mükellef kurumun 01.10.2003 tarihinden sonra yeni işe başlamış olması nedeniyle yararlanacağı enerji desteği oranı, 10 işçi çalıştırması durumunda % 20 olacak, buna karşılık 10’un üzerinde yapılan her ilave istihdama ise 0,5 puan eklemek suretiyle belirlenecektir. Buna göre mükellef kurumun yararlanacağı enerji desteği oranının % 20+(80x0,5)= % 60 olması gerekmektedir.Ancak 5084 sayılı Kanunun 6'ncı maddesinde, enerji desteği uygulaması kapsamında Hazine tarafından karşılanacak oranın, organize sanayi ve endüstri bölgelerinde kurulu bulunan işletmeler için % 50’yi geçmesinin mümkün olmadığı hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle mükellef kurumun yararlanabileceği enerji desteği oranı % 50, Hazine tarafından karşılanacak enerji desteği tutarı ise (500.000.000.000x% 50=) 250.000.000.000 TL olacaktır. Mükellef kurum tarafından yapılacak muhasebe kayıtları şu şekilde olacaktır;————————––––————— / ———–—–——–––————————770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 500.000.000.000191 İNDİRİLECEK KDV. 90.000.000.000................... 320 SATICILAR 590.000.000.000TEDAŞ faturası tahakkuku————————––––————— / ———–—–——–––————————136 DİĞER ALACAKLAR 250.000.000.000................... 602 DİĞER GELİRLER 250.000.000.000Enerji desteğinin tahakkuk kaydı————————––––————— / ———–—–——–––————————102 BANKALAR 250.000.000.000................... 136 DİĞER ALACAKLAR 250.000.000.000Enerji desteği tutarının banka hesabına aktarımı————————––––————— / ———–—–——–––————————Diğer taraftan mükellef kurumun belirtilen şartlar dahilinde organize sanayi ve endüstri bölgeleri dışında kalan diğer yerlerde faaliyette bulunması durumunda yararlanabileceği enerji desteği oranı azami % 40 olacaktır. Bu durumda mükellef kurumun yararlanacağı enerji desteği tutarı (500.000.000. 000x% 40=) 200.000.000.000 TL olup, bu tutar Hazine tarafından karşılanacaktır.————————––––————— / ———–—–——–––————————770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 500.000.000.000191 İNDİRİLECEK KDV 90.000.000.000................... 320 SATICILAR 590.000.000.000TEDAŞ faturası tahakkuku————————––––————— / ———–—–——–––————————136 DİĞER ALACAKLAR 200.000.000.000................... 602 DİĞER GELİRLER 200.000.000.000Enerji desteğinin tahakkuk kaydı————————––––————— / ———–—–——–––————————102 BANKALAR 200.000.000.000................... 136 DİĞER ALACAKLAR 200.000.000.000Enerji desteği tutarının banka hesabına aktarımı————————––––————— / ———–—–——–––————————IV- SONUÇ06.02.2004 tarih ve 25365 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5084 sayılı “Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile yatırımların ve istihdam olanaklarının artırılması amacıyla 2001 yılı için DİE tarafından belirlenen fert başına gayri safi yurtiçi hasıla tutarı 1500 ABD Doları veya daha az olan illerde faaliyette bulunan gelir ve kurumlar vergisi; gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi işveren payı teşviki ile enerji desteği uygulamasından yararlanabileceklerdir. Yazımızın önceki bölümlerinde, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından yararlanılacak teşvik ve destek unsurlarının muhasebeleştirilmesi örnekler yardımıyla ayrıntılı olarak açıklanmıştır.


BaÅŸa Dön Başa Dön
 Profil  
 

14 May 2008, 16:12

 Re: teşvikte a.g.i.muhasebe kaydı
Çevrimdışı
Uzman Üye
Uzman Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 13 May 2008, 00:26
Mesajlar: 1197
YİNE TEŞŞEKKÜR ÖNCELİKLE.S.PAŞPINAR.YALNIZ ÇELİŞKİMİ MADUR GÖRÜN BAZI MESLEKTAŞLAR TEŞVİK GELİR VERGİSİNİ 525 SERMAYE YED.HESABINA YANSITIYOR .YANİ 602 HS VERGİLNDİRMİYOR.BEN MÜKELLEFE VERGİ ÖDETMEKLE YANLIŞ MI YAPIYORUM.SON OLARAK İŞETME DFT.AYNEN DURUM NASIL GÖST.KDV.İLGİLİ SÜTUN YOK.İŞLETM.ÖZETİMLE GEÇİÇİ VERGİ BEYANIM TEŞVİKTEN DOLAYI FARK VERİR.


BaÅŸa Dön Başa Dön
 Profil  
 

14 May 2008, 16:16

 Re: teşvikte a.g.i.muhasebe kaydı
Çevrimdışı
Uzman Üye
Uzman Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 13 May 2008, 00:26
Mesajlar: 1197
525 Lİ HS MALİYE POSTASI AHMET ESEN (ESKİ HESAP UZMANIVE GELİRLER GENEL MD.)MAKELESİNE DAYANARAK KULLANILMIŞ.SAYIN BAŞPINAR.


BaÅŸa Dön Başa Dön
 Profil  
 

14 May 2008, 16:19

 Re: teşvikte a.g.i.muhasebe kaydı
Çevrimdışı
Uzman Üye
Uzman Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 27 Haz 2007, 08:35
Mesajlar: 4201
525 SERMAYE YED.HESABINA YANSITIYOR.

Bu hesabı kullanmak yanlıştır.

Yukarıda örnekler verdim bana göre ve benim uyguladıgım hesap 360 ve 361 hesabı borçlandırarak 720 yi alacaklandırıyorum.

örnegin

360 ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ

360.01 Gelir Vergisi Stopajı

................... 720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS.


Çünkü gelir tablosu ve kdv beyannamesi düzenlerken sorun yaşamamak için.
602 nolu hesapta kullanılabilir fakat gelir tablosu dipnotlarında belirtmek gerekir.


İşletme defterinde ise durum teşvikten sağlanan rakam kadar gelir kaydediyoruz.


BaÅŸa Dön Başa Dön
 Profil  
 

14 May 2008, 17:37

 Re: teşvikte a.g.i.muhasebe kaydı
Çevrimdışı
Uzman Üye
Uzman Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 13 May 2008, 00:26
Mesajlar: 1197
İŞETME DEFTERİNDE SSK İSV. TEŞVİKİNİ TEŞVK TUTARINDA EKSİ YAZARAK GELİRE YANSITTIK .ANCAK
GELİR VERGİSİ STJ .BRÜT ÜCRETİ TEŞV.ORANINDA EKSİ Mİ GÖSTERİCEZ.BU SSK.İNCELEMSİNDE BORDRODAKİ BRÜT ÜCRETLE TUTMAYACAK .SORUN TEŞKİL ETMEZMİ.BİLİYORUM SİZİ FAZLA MEGUL ETTİM.ÇOK ÖZÜR.İŞETME DEFT.KAYIT TUTARINI BİR ÖRNEKLE.BEN GELİR TARAFINA YAZIYORUM ÇÜNKÜ.


BaÅŸa Dön Başa Dön
 Profil  
 

14 May 2008, 18:13

 Re: teşvikte a.g.i.muhasebe kaydı
Çevrimdışı
Uzman Üye
Uzman Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 27 Haz 2007, 08:35
Mesajlar: 4201
İşletme defterinde GELİR yazacaksınız dogru yanılmıyorsunuz.


BaÅŸa Dön Başa Dön
 Profil  
 

02 Ara 2008, 16:24

 Re: teşvikte a.g.i.muhasebe kaydı
Çevrimdışı
Uzman Üye
Uzman Üye

Kayıt: 20 Eki 2007, 14:28
Mesajlar: 505
teşekkür ederim.
o halde ben bordro tahakkukunu muhasebeleştirirken normal %37 oranına göre kaydedeceğim.
ekim ayına ait bordroyu öderken de çıkan farkı 602 hesaba alacağım?
yani ekim ayına ait olup da kağıt üzerinde kazandığımız %5 lik pirim toplamı kasım ayı sonunda 602 hesaba yansıyacak
yanılıyor muyum?


BaÅŸa Dön Başa Dön
 Profil  
 

02 Ara 2008, 17:33

 Re: teşvikte a.g.i.muhasebe kaydı
Çevrimdışı
Uzman Üye
Uzman Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 27 Haz 2007, 08:35
Mesajlar: 4201
Evet aynen öyle bir yerden gelir diger taraftan gider.


BaÅŸa Dön Başa Dön
 Profil  
 

02 Ara 2008, 17:51

 Re: teşvikte a.g.i.muhasebe kaydı
Çevrimdışı
Uzman Üye
Uzman Üye

Kayıt: 20 Eki 2007, 14:28
Mesajlar: 505
teşekkür ederim Sayın Başpınar
son bir şey daha :) şöyle bir öneri getirdiler
bordro tahakkukunu muhasebeleştirirken direk %5 indirimle gidere atsak olur mu?


BaÅŸa Dön Başa Dön
 Profil  
 

02 Ara 2008, 17:55

 Re: teşvikte a.g.i.muhasebe kaydı
Çevrimdışı
Uzman Üye
Uzman Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 27 Haz 2007, 08:35
Mesajlar: 4201
361 XXX
.....770 XXX

VEYA

361 XXX
.....602 XXX


BaÅŸa Dön Başa Dön
 Profil  
 

05 Mar 2010, 16:36

 Re: teşvikte a.g.i.muhasebe kaydı
Çevrimdışı
Yeni Üye
Yeni Üye

Kayıt: 03 Mar 2010, 17:46
Mesajlar: 2
Benim merak ettiğim bu tutarı her ay 770 nolu hesabın alacağına işlememiz, bir sorun oluşturur mu? Yani defterler incemeye giderse bundan dolayı bir cezası var mı?


BaÅŸa Dön Başa Dön
 Profil  
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 17 mesaj ]  Sayfaya git 1, 2  Sonraki Facebook'ta Paylaş

Tüm zamanlar UTC + 2 saat [ GITZ ]


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 19 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
cron
Powered by malimusavirler.org

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye